Nguyễn Thị Thu Uyên
Dự án đã thực hiện
13 dự án
Số lượt xem
468 lượt
Số lượt thích
27 lượt
Số lượt Featured
3 lượt
Thành viên từ
23/06/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Bck

2022-09-11 16:37:51 · 88 views

Bgk

2022-08-20 15:50:01 · 112 views

Tiệm cf

2022-08-06 12:51:09 · 66 views

Btvn

2022-07-31 13:41:31 · 24 views

Btvn

2022-07-30 13:16:42 · 22 views

Btvn

2022-07-28 15:40:43 · 29 views

Btvn

2022-07-24 08:29:35 · 7 views

Btvn digital painting

2022-07-23 11:34:24 · 54 views

Btvn 5 photoshop

2022-07-21 14:47:39 · 11 views

Ký hoạ

2022-07-17 09:21:20 · 17 views

Collage art

2022-07-16 00:04:46 · 15 views

Bìa tạp chí

2022-07-13 20:34:10 · 14 views

Cắt ghép ảnh

2022-07-13 10:15:53 · 9 views

DP 90.1 (Online)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Hồng Châu
Trợ giảng:
Trịnh Thanh Hà
Số buổi đã học: 12 /16
Số Topic đã hoàn thành: 8 /8

BTVN Buổi 1

Ký hoạ

BTVN Buổi 2

Btvn digital painting

BTVN Buổi 3

Btvn

BTVN Buổi 4

Btvn

BTVN Buổi 5

Btvn

BTVN Buổi 6

Tiệm cf

Bài tập giữa kỳ

Bgk

Bài tập cuối kỳ

Bck

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 90.1 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN1

Cắt ghép ảnh

BTVN2

Bìa tạp chí

BTVN 3

Collage art

BTGK

BTVN 5

Btvn 5 photoshop

BTCK

Btvn

Xem bằng
PT 1-1 ONLINE SG
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0