Nguyễn Công Chí Thành

@pate1215

sinh viên năm thứ 3 đai học KHXH/NV. hiện tại đang theo học PR-Ads, Ps và Pr

Hà Nội

Đang làm tại
Chi nhánh báo Pháp luật 29 NCT
Học tại
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
378 lượt
Thành viên từ
25/06/2022
Lần cuối Online
01-08-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Bài tập cuối kỳ - Chí Thành

2022-07-31 16:12:43 · 62 views

Bài tập cuối kỳ

2022-07-28 10:04:55 · 120 views

BT buổi 5

2022-07-20 22:08:21 · 68 views

Bài tập giữa kỳ - Chí Thành

2022-07-19 09:14:28 · 71 views

BT giữa kỳ - Chí Thành

2022-07-19 08:44:17 · 0 views

Bài tập ColorMe buổi 1

2022-07-16 08:04:07 · 4 views

Bài tập ColorMe buổi 2

2022-07-13 16:16:23 · 7 views

BT Photoshop buổi 2

2022-07-11 22:44:08 · 33 views

Volkswagen Typ.2 - Peace-sants

2022-07-07 07:44:46 · 13 views

Summer Box (HN)
Summer Box
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 90.3 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN BUỔI 1

Bài tập ColorMe buổi 1

BTVN BUỔI 2

Bài tập ColorMe buổi 2

BTVN CUỐI KỲ

Bài tập cuối kỳ - Chí Thành

Xem bằng
PS 90.5 (Offline) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Cao Diệu Anh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

Bài tập về nhà buổi 01

Volkswagen Typ.2 - Peace-sants

Bài tập buổi 2

BT Photoshop buổi 2

Bài tập về nhà buổi 03

Bài tập giữa kì

Bài tập giữa kỳ - Chí Thành

Bài tập về nhà buổi 05

BT buổi 5

Bài tập cuối kỳ

Bài tập cuối kỳ

Xem bằng