Giang Dinh Nam

1

Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
139 lượt
Thành viên từ
07/07/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN PTS 1

2022-08-08 10:53:57 · 4 views

HOW TO BENCH PRESS CUỐI KÌ

2022-08-03 18:49:26 · 8 views

SINGING IN THE RAIN

2022-07-29 12:08:29 · 18 views

HAPPY BIRTHDAY, Bài tập vẽ thiệp

2022-07-26 18:16:18 · 7 views

Hehe

2022-07-18 21:53:25 · 7 views

Chẳng hề nghĩ đến - A song by Đinh Nam Giang (me)

2022-07-17 01:26:59 · 26 views

you are my queen

2022-07-15 01:05:57 · 25 views

Chuối chấm phô mai con bò cười

2022-07-12 17:05:04 · 10 views

Tri ân Mai An Tiêm - Dưa hấu

2022-07-12 17:04:23 · 12 views

Quả chanh và miếng chanh

2022-07-12 15:47:05 · 22 views

AI 90.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BUỔI 1

Quả chanh và miếng chanh

B2

you are my queen

B3

Chẳng hề nghĩ đến - A song by Đinh Nam Giang (me)

B4

HAPPY BIRTHDAY, Bài tập vẽ thiệp

B5

SINGING IN THE RAIN

CUỐI KỲ

HOW TO BENCH PRESS CUỐI KÌ

Xem bằng