Hoàng Tiến Duy

1

Dự án đã thực hiện
14 dự án
Số lượt xem
271 lượt
Thành viên từ
13/07/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN 1

2022-10-05 11:28:06 · 7 views

BTCK

2022-08-26 18:25:44 · 9 views

BTCK

2022-08-25 16:55:37 · 19 views

BTCK

2022-08-24 18:23:03 · 13 views

BTVN 6

2022-08-23 16:52:52 · 21 views

BTVN 4

2022-08-15 22:40:45 · 50 views

BTVN 4

2022-08-15 12:47:27 · 29 views

BTVN 3

2022-08-12 17:29:42 · 18 views

BTVN 3

2022-08-11 15:02:42 · 23 views

BTVN 2 #2

2022-08-10 16:59:52 · 13 views

BTVN 2

2022-08-10 16:59:02 · 9 views

Heal the world

2022-08-08 15:21:32 · 24 views

Gia đình hoa quả

2022-08-05 18:21:44 · 17 views

BTVN buổi 1

2022-08-04 15:53:09 · 19 views

AE 93.3 (Offline) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Trương Dương
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

Bài tập buổi 1

BTVN 1

Bài Tập Buổi 2

Bài Tập Buổi 3

Bài tập Giữa Kỳ

Bài tập Cuối Kỳ

Xem bằng
Summer Box (HN)
Summer Box
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 91.6 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Dũng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /6

Tạo hình cơ bản

Gia đình hoa quả

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

BTVN 2

[Buổi 3] Typography

BTVN 3

[Buổi 4] Màu sắc

BTVN 4

[Buổi 5] Infographic

BTCK

[Buổi 8] Tổng kết

BTCK

Xem bằng
PS 91.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

Buổi 1: Cắt ghép tự do

BTVN buổi 1

Buổi 2: Collage Art

Heal the world

Buổi 3: Layout Design

BTVN 3

Buổi 4: Commercial Product Poster

BTVN 4

Buổi 5: Graphic Poster

Buổi 6: Poster cuối khóa

BTVN 6

Buổi 7: Bộ ấn phẩm cuối khóa

BTCK

Xem bằng