Nguyễn Đình Sơn
Dự án đã thực hiện
14 dự án
Số lượt xem
389 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
16/07/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN - BUỔI 3

2022-10-09 17:07:14 · 8 views

BTVN - BUỔI 2

2022-10-04 17:17:46 · 6 views

BTVN - BUỔI 1

2022-09-29 11:00:25 · 28 views

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

2022-09-21 19:11:39 · 21 views

BTVN - BUỔI 4

2022-09-12 18:48:35 · 10 views

BTVN - BUỔI 3

2022-09-12 01:08:57 · 11 views

BTVN - BUỔI 2

2022-09-07 20:59:52 · 10 views

BTVN - BUỔI 1

2022-09-04 13:19:12 · 36 views

SKY EXHIBITION

2022-08-25 19:40:04 · 31 views

SKY EXHIBITION

2022-08-23 11:15:17 · 38 views

BTVN - BUỔI 4

2022-08-14 16:17:36 · 67 views

BTVN - BUỔI 3

2022-08-10 23:15:40 · 50 views

BTVN - BUỔI 2

2022-08-08 23:19:41 · 28 views

BTVN - BUỔI 1

2022-08-04 15:24:01 · 45 views

UI 95.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Xuân Ánh
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AE 93.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

Bài tập buổi 1

BTVN - BUỔI 1

Bài Tập Buổi 2

BTVN - BUỔI 2

Bài Tập Buổi 3

BTVN - BUỔI 3

Bài tập Giữa Kỳ

Bài tập Cuối Kỳ

Xem bằng
AI 92.5 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Dũng
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

[BTVN] - Buổi 1

BTVN - BUỔI 1

[BTVN] - Buổi 2

BTVN - BUỔI 2

[BTVN] - Buổi 3

BTVN - BUỔI 3

[BTVN] - Buổi 4

BTVN - BUỔI 4

[BTVN] - Buổi 5

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 91.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

Buổi 1: Cắt ghép tự do

BTVN - BUỔI 1

Buổi 2: Collage Art

BTVN - BUỔI 2

Buổi 3: Layout Design

BTVN - BUỔI 3

Buổi 4: Commercial Product Poster

BTVN - BUỔI 4

Buổi 5: Graphic Poster

Buổi 6: Poster cuối khóa

SKY EXHIBITION

Buổi 7: Bộ ấn phẩm cuối khóa

SKY EXHIBITION

Xem bằng