Tìm kiếm
Nguyễn Hoàng Tài

79

Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
438 lượt
Số lượt thích
6 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
08/08/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
bai tap cuoi ky

2022-10-28 02:27:41 · 90 views

bai tap 3

2022-10-28 01:39:58 · 50 views

bai tap buoi 2

2022-10-21 17:10:04 · 14 views

bài tập 1

2022-09-30 17:58:06 · 49 views

bài tập cuối kỳ

2022-09-23 18:46:10 · 107 views

bài tập buổi 5

2022-09-21 16:50:00 · 19 views

baitap3

2022-09-09 16:20:19 · 13 views

bài tập về nhà 2

2022-09-07 16:48:07 · 40 views

BÀI TẬP BUỔI 1 - NGUYỄN HOÀNG TÀI

2022-09-04 11:50:13 · 56 views

PS 93.101 SG
Photoshop
Giảng viên:
Trần Minh Quang
Trợ giảng:
Trần Minh Đạt
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN buổi 01

bài tập 1

BTVN buổi 02

bai tap buoi 2

BTVN buổi 04

bai tap 3

Bài Tập Cuối Kỳ

bai tap cuoi ky

AI 92.101 SG
Illustrator
Giảng viên:
Thy Bảo
Trợ giảng:
Lê Trần Huyền Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Buổi 1

BÀI TẬP BUỔI 1 - NGUYỄN HOÀNG TÀI

Buổi 2

bài tập về nhà 2

Buổi 3

baitap3

Buổi 5

bài tập buổi 5

Buổi 8

bài tập cuối kỳ

Bằng Giỏi
STUDY PACK Sài Gòn - 12 tháng K92
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0