Tìm kiếm
Phạm Thị Ngọc Yến
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
154 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
09/08/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Liên hệ
Kỹ năng
Brave disney

2022-11-02 15:47:56 · 65 views

Erin

2022-10-16 19:24:57 · 54 views

color

2022-09-18 16:16:53 · 8 views

house

2022-09-17 15:35:10 · 21 views

BTVN B1

2022-09-11 18:10:37 · 6 views

DP 92.2 (Offline)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Cao Diệu Anh
Trợ giảng:
Nguyễn Tuyền
Số buổi đã học: 15 /16
Số Topic đã hoàn thành: 5 /8

[DP] BTVN BUỔI 1

BTVN B1

[DP] BTVN BUỔI 2

house

[DP] BTVN BUỔI 3

color

[DP] BTVN BUỔI 04

BTVN: tạo từ 3 đến 5 đối tượng thực vật đã qua cách điệu (có lên màu)

Thiết kế một căn phòng HOẶC 1 góc phòng dưới dạng isometric

Bài tập giữa kỳ

Erin

Bài tập cuối kỳ

Brave disney

Bằng Giỏi