Hoàng Mỹ Linh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Báo chí
Học tại
Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền - AJC
Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
160 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Thành viên từ
29/06/2017
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN 2

2017-08-19 11:43:46 · 36 views

BTVN 1

2017-08-17 19:05:54 · 17 views

BTVN

2017-07-24 20:45:19 · 62 views

BTVN 2

2017-07-15 12:56:05 · 45 views

DP 47.2
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Vũ Thanh Quỳnh
Trợ giảng:
Trịnh Thanh Hà
Số buổi đã học: 0 /16
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PR 27.2
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Việt Anh
Trợ giảng:
Wato
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /3

BTVN buổi 1

BTVN 1

BTVN buổi 2

BTVN 2

btvn 3

PR - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
Premiere
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 26.5
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Hương Phan
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

BTVN B1

BTVN B2

BTVN 2

BTVN B3

BTGK

BTVN B5

BTVN

BTCK