Lê Ngọc Huyền

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
339 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
18/08/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BT 5

2022-10-04 17:09:59 · 10 views

BTCK

2022-10-04 16:46:30 · 17 views

BTCK AI

2022-10-03 08:56:26 · 25 views

BTVN B4

2022-09-28 10:54:28 · 26 views

BTVN B4

2022-09-23 10:15:01 · 46 views

BTVN B2

2022-09-22 13:43:16 · 22 views

Work hard play hard

2022-09-20 23:05:37 · 43 views

BTVN B1

2022-09-14 14:59:00 · 36 views

BTVN B2

2022-09-14 14:57:23 · 51 views

BTVN 1

2022-09-11 00:39:09 · 63 views

Skill Set (HN)
Skill Set
Số buổi đã học: 0 /24
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 92.4 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN B1

BTVN B1

BTVN B2

BTVN B2

BTVN B3

Work hard play hard

BTVN B4

BTVN B4

BTCK

BTCK AI

Xem bằng
PS 92.4 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Btvn buổi 1

BTVN 1

BTVN B2

BTVN B2

BTVN buổi 4

BTVN B4

BT buổi 5

BT 5

BTCK

BTCK

Xem bằng