Phùng Phạm Huệ Anh

Online

Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
89 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
30/08/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Kingsman

2022-11-10 14:41:31 · 17 views

Poster sữa chua dâu Swiss Premium

2022-11-08 09:53:29 · 21 views

Alice in Lộn xộn land

2022-11-01 10:47:38 · 31 views

BTVN buổi 1

2022-10-27 16:31:41 · 20 views

AI 98.1 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Linh
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
Skill Set (SG)
Skill Set
Số buổi đã học: 0 /24
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
GD - Danh Sách Chờ (Sài Gòn)
Thiết kế chuyên sâu
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 94.2 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Phạm Thuỳ Dung
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /7

BT buổi 1

BTVN buổi 1

BT buổi 2

Alice in Lộn xộn land

BT buổi 3

Bt buổi 4

Poster sữa chua dâu Swiss Premium

Bt buổi 5

Kingsman

BTVN buổi 6

BTCK

Xem bằng