Lê Nguyễn Thảo Ngân
Dự án đã thực hiện
17 dự án
Số lượt xem
591 lượt
Số lượt thích
4 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
02/09/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2022-11-18 18:00:37 · 28 views

BTVN5

2022-11-15 21:50:43 · 32 views

BTVN4

2022-11-11 07:35:37 · 20 views

BTVN 3

2022-11-04 08:36:34 · 45 views

BTVN2

2022-11-02 11:52:58 · 197 views

BTVN 1

2022-10-28 07:16:34 · 48 views

BTCK

2022-10-18 19:57:04 · 41 views

BTVN5

2022-10-14 07:18:11 · 13 views

BTVN 4

2022-10-11 18:19:43 · 24 views

CV

2022-10-07 19:10:18 · 9 views

BTVN2

2022-10-04 11:29:33 · 10 views

BTVN5

2022-10-02 16:10:16 · 10 views

BTCK

2022-10-02 15:33:30 · 13 views

CV

2022-09-29 16:28:28 · 39 views

BTVN 4

2022-09-25 17:16:12 · 26 views

BTVN 2

2022-09-15 22:57:42 · 19 views

BTVN1

2022-09-11 07:57:49 · 17 views

AI 94.3 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN 1

BTVN BUỔI 2

BTVN2

BTVN BUỔI 3

BTVN 3

BTVN BUỔI 4

BTVN4

BTVN BUỔI 5

BTVN5

BÀI TẬP CUỐI KỲ

BTCK

Xem bằng
AI 94.3 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN 1

BTVN BUỔI 2

BTVN2

BTVN BUỔI 3

BTVN 3

BTVN BUỔI 4

BTVN4

BTVN BUỔI 5

BTVN5

BÀI TẬP CUỐI KỲ

BTCK

Xem bằng
PP 93.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN Buổi 1

CV

BTVN Buổi 2

BTVN2

BTVN Buổi 3

CV

BTVN Buổi 4

BTVN 4

BTVN Buổi 5

BTVN5

BT Cuối Kỳ

BTCK

Xem bằng
PS 92.4 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Btvn buổi 1

BTVN1

BTVN B2

BTVN 2

BTVN buổi 4

BTVN 4

BT buổi 5

BTVN5

BTCK

BTCK

Xem bằng