Đỗ Hà Linh Chi

1

Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
79 lượt
Thành viên từ
11/09/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2022-10-21 15:49:02 · 14 views

BTVN

2022-10-19 15:08:00 · 22 views

BTVN buoi 3

2022-10-07 13:29:45 · 13 views

her

2022-10-05 14:23:42 · 17 views

Linh Chi

2022-09-30 12:37:36 · 13 views

PR 98.4 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Hoàng Diệu Linh
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
PR - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 93.7 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân An
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /7

BTVN Buổi 1

Linh Chi

BTVN Buổi 2

her

BTVN Buổi 3

BTVN buoi 3

BTVN Buổi 4

BTVN Buổi 5

Demo BTCM

BTVN

BTCM

BTCK

Xem bằng