Nguyễn Tiến Thành
Dự án đã thực hiện
1 dự án
Số lượt xem
68 lượt
Thành viên từ
17/09/2022
Liên hệ
Kỹ năng
Vua Trời Cho

2022-09-28 22:34:31 · 68 views

STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 93.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hiếu Nguyễn
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

BTVN 1

Vua Trời Cho

BTVN 2

BTVN 4

BTVN 6

BTVN 7