Tìm kiếm
Huỳnh Bảo Hân
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
181 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
20/09/2022
Liên hệ
Kỹ năng
vẽ lại mẫu

2022-12-01 19:07:07 · 28 views

BTVN1- ve trai cay

2022-11-24 18:58:27 · 49 views

BTVN3-Product Layout

2022-10-10 12:03:44 · 50 views

BTVN2

2022-10-04 15:44:48 · 14 views

Alice in the Wonderland

2022-09-29 11:09:28 · 40 views

AI 95.2 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Linh
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

b1

BTVN1- ve trai cay

2

vẽ lại mẫu

3

4

PS 93.2 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /7

BTVN 1

BVTN 2

BTVN2

BTVN 3

BTVN3-Product Layout

BTVN 4

BTVN 5

BTVN 6

BTCK