Đặng Hồng Nhung

@Kewtipie

Online

Học tại
Đại học Ngoại Thương
Dự án đã thực hiện
12 dự án
Số lượt xem
249 lượt
Số lượt thích
8 lượt
Thành viên từ
23/09/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Infographic Brunt Cheesecake

2022-12-14 22:30:56 · 26 views

Infographic layout

2022-12-07 22:57:45 · 35 views

Thiệp Giáng sinh

2022-12-05 17:22:32 · 27 views

btck

2022-11-30 18:43:20 · 7 views

BTVN Buổi 3

2022-11-30 18:29:47 · 19 views

BTVN Buổi 2

2022-11-28 23:22:51 · 24 views

Bài tập Cuối khóa (edit)

2022-11-25 12:46:29 · 8 views

Các loại hoa quả

2022-11-23 10:57:30 · 26 views

Poster khuyến mãi Highlands

2022-11-17 17:46:22 · 25 views

.

2022-11-11 17:00:00 · 18 views

Hồng Nhung - BTVN buôi·

2022-11-03 21:10:37 · 14 views

Đặng Hồng Nhung - BTVN Buổi 1

2022-10-29 22:11:02 · 20 views

AI 95.1 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN B1

Các loại hoa quả

BTVN B2

BTVN Buổi 2

BTVN B3

BTVN Buổi 3

BTVN B4

Thiệp Giáng sinh

BTVN B5

Infographic layout

BTVN B8

Infographic Brunt Cheesecake

Xem bằng
PS 94.4 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN B1

Đặng Hồng Nhung - BTVN Buổi 1

BTVN B2

Hồng Nhung - BTVN buôi·

BTVN B3

.

BTVN B4

BTVN B5

Poster khuyến mãi Highlands

BTCK

Bài tập Cuối khóa (edit)

Xem bằng