Vũ Ngọc Đan Thư
Dự án đã thực hiện
14 dự án
Số lượt xem
323 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
02/10/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK - VẼ TRANG SÁCH: CẬU BÉ CHĂN CỪU

2023-01-15 18:26:24 · 11 views

BTGK

2022-12-10 15:11:42 · 14 views

Old bathroom

2022-11-26 14:39:37 · 19 views

3 mẫu thực vật

2022-11-20 15:13:35 · 35 views

Nhà cà chua - lên màu

2022-11-19 11:49:30 · 10 views

BTCK - BỘ ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG

2022-11-17 15:34:49 · 28 views

Kết hợp màu tương đồng

2022-11-13 15:02:11 · 6 views

Nhà cà chua

2022-11-12 14:55:55 · 8 views

Fantastic Mr.Fox (2009) - Wes Anderson

2022-11-10 12:55:40 · 32 views

Poster sale off mirrorball

2022-11-07 17:47:33 · 33 views

Hai món đồ vật bất kỳ

2022-11-06 14:46:40 · 19 views

The art of female gaze.

2022-11-03 17:02:33 · 21 views

Adulthood

2022-10-31 15:55:59 · 25 views

evermore.

2022-10-26 14:45:58 · 62 views

DP 94.1 (Online)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Hồng Châu
Trợ giảng:
Trịnh Thanh Hà
Số buổi đã học: 12 /16
Số Topic đã hoàn thành: 8 /8

BTVN Buổi 1

Hai món đồ vật bất kỳ

BTVN Buổi 2

Nhà cà chua

BTVN Buổi 3

Kết hợp màu tương đồng

BTVN Buổi 4

Nhà cà chua - lên màu

BTVN Buổi 5

3 mẫu thực vật

BTVN Buổi 6

Old bathroom

Bài tập giữa kỳ

BTGK

Bài tập cuối kỳ

BTCK - VẼ TRANG SÁCH: CẬU BÉ CHĂN CỪU

Xem bằng
PS 94.2 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Phạm Thuỳ Dung
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BT buổi 1

evermore.

BT buổi 2

Adulthood

BT buổi 3

The art of female gaze.

Bt buổi 4

Poster sale off mirrorball

Bt buổi 5

Fantastic Mr.Fox (2009) - Wes Anderson

BTVN buổi 6

BTCK - BỘ ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG

BTCK

Xem bằng