Hải Trần

Online

Dự án đã thực hiện
8 dự án
Số lượt xem
249 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
07/10/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN1

2022-12-22 18:49:30 · 20 views

BTCK: Show diễn âm nhạc

2022-11-19 13:57:27 · 11 views

Ấn phẩm truyền thông: Show diễn âm nhạc

2022-11-14 02:17:38 · 67 views

Btvn 5

2022-11-10 18:53:30 · 17 views

BTVN TH true juice

2022-11-08 18:47:36 · 17 views

BTVN 3

2022-11-03 01:49:23 · 39 views

BTVN 2: Cheem và Portal

2022-10-30 17:03:06 · 54 views

BTVN Buổi 1

2022-10-27 19:10:40 · 24 views

AI 96.2 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Linh
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN1

BTVN BUỔI 2

:>

4

BTVN B5

BTCK

PS 94.2 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Phạm Thuỳ Dung
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BT buổi 1

BTVN Buổi 1

BT buổi 2

BTVN 2: Cheem và Portal

BT buổi 3

BTVN 3

Bt buổi 4

BTVN TH true juice

Bt buổi 5

Btvn 5

BTVN buổi 6

Ấn phẩm truyền thông: Show diễn âm nhạc

BTCK

BTCK: Show diễn âm nhạc

Xem bằng