Đào Mạnh Vũ
Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
85 lượt
Thành viên từ
12/10/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2022-12-16 20:37:01 · 20 views

#BTGK (%.6

2022-12-07 17:40:27 · 26 views

BTvn 2

2022-11-30 17:59:25 · 14 views

BTVN

2022-11-30 01:02:09 · 25 views

PR - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 1-1 (Hà Nội)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE 104.3 (Offline) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Tiến
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AI 97.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Phan Quang Huy
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
PS 95.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /7

BTVN 1

BTVN

BTVN 2

BTvn 2

BTVN 3

BT GIỮA KÌ

#BTGK (%.6

BTVN 5

BTVN 6

BT CUỐI KÌ

BTCK

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0