Linh
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
699 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
18/10/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Vân Linh

2023-07-24 20:37:04 · 19 views

Linh 0
0
Vân Linh

2023-07-18 00:14:47 · 35 views

Linh 0
0
Vân Linh

2023-07-14 22:18:36 · 106 views

Linh 1
0
Vân Linh

2023-07-10 18:02:56 · 28 views

Linh 0
0
Vân Linh

2023-07-06 19:52:24 · 20 views

Linh 0
0
BTVN1 - Nguyễn Vân Linh

2023-07-02 13:13:17 · 32 views

Linh 0
0
Vân Linh

2022-11-22 16:23:21 · 335 views

Linh 0
0
Vân Linh

2022-11-10 10:56:39 · 29 views

Linh 0
0
Vân Linh

2022-11-07 21:46:49 · 50 views

Linh 0
0
BTVN_Nguyen Thuy Van Linh

2022-10-29 15:10:04 · 45 views

Linh 0
0
AI 102.3 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN B1

BTVN1 - Nguyễn Vân Linh

BTVN B2

Vân Linh

BTVN B3

Vân Linh

BTVN B4

Vân Linh

BTVN B5

Vân Linh

BTVN B6

Vân Linh

Xem bằng
Skill Set (HN)
Skill Set
Số buổi đã học: 0 /24
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 94.4 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN B1

BTVN_Nguyen Thuy Van Linh

BTVN B2

Vân Linh

BTVN B3

Vân Linh

BTVN B4

BTVN B5

BTCK

Vân Linh

Xem bằng