Đoàn Trọng Huy
Dự án đã thực hiện
13 dự án
Số lượt xem
292 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
21/10/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Kỹ năng
bài cuối kỳ

2023-01-13 18:54:31 · 127 views

BTVN giữa khóa

2023-01-06 18:59:03 · 8 views

btvn buổi 2

2022-12-28 18:15:22 · 18 views

bài tập cuối kì

2022-12-21 18:02:12 · 8 views

btvn buoi 4

2022-12-13 18:31:52 · 11 views

BTVN

2022-12-06 16:52:19 · 7 views

bai tap ve nha buoi2

2022-11-29 22:03:54 · 14 views

Bài tập về nhà hoàn thiện cuối kỳ

2022-11-19 17:23:42 · 8 views

poster demo cuối kì

2022-11-15 17:29:23 · 25 views

bài về nhà buổi 4

2022-11-08 17:04:42 · 21 views

bai ve nha buoi 3

2022-11-05 21:24:56 · 9 views

Bài về nhà buổi 2

2022-11-01 15:21:15 · 20 views

Bài tập về nhà buổi 1

2022-10-27 16:28:54 · 16 views

UI 96.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Xuân Ánh
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

Bài tập về nhà buổi 1

BTVN buổi 2

btvn buổi 2

BTVN buổi 3

Bài tập giữa khoá

BTVN giữa khóa

Bài tập cuối khoá

bài cuối kỳ

Xem bằng
AI 95.2 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Linh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

b1

2

bai tap ve nha buoi2

3

BTVN

4

btvn buoi 4

Bài tập Cuối Kỳ

bài tập cuối kì

Xem bằng
Skill Set (HN)
Skill Set
Số buổi đã học: 0 /24
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 94.2 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Phạm Thuỳ Dung
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BT buổi 1

Bài tập về nhà buổi 1

BT buổi 2

Bài về nhà buổi 2

BT buổi 3

bai ve nha buoi 3

Bt buổi 4

bài về nhà buổi 4

Bt buổi 5

BTVN buổi 6

poster demo cuối kì

BTCK

Bài tập về nhà hoàn thiện cuối kỳ

Xem bằng