Phạm Chí Bằng

1

Dự án đã thực hiện
14 dự án
Số lượt xem
698 lượt
Thành viên từ
02/11/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Photography BTCK

2023-04-26 18:13:49 · 19 views

Bài Tập Cuối Kì

2023-04-05 18:11:57 · 29 views

Demo BTCK

2023-03-30 19:00:32 · 19 views

BT Giữa Kì

2023-03-20 19:11:09 · 68 views

BTVN Buổi 3

2023-03-15 19:08:28 · 86 views

BTVN Buổi 2

2023-03-12 16:16:56 · 53 views

BTVN Buổi 1

2023-03-08 18:24:34 · 153 views

BTCK PTS 95.6 - Ấn phẩm truyền thông

2022-12-16 20:05:09 · 22 views

BTVN Buổi 6 - Poster

2022-12-13 06:39:09 · 38 views

BTVN BUỔI 5 - PTS 95.6

2022-12-08 01:48:04 · 38 views

BTVN Buổi 3 95.6

2022-12-07 01:23:46 · 23 views

BTGK PTS 95.6

2022-12-07 01:22:57 · 51 views

BTVN Buổi 2 - PTS 95.6

2022-11-28 23:18:20 · 66 views

BTVN Buổi 1 - PTS 95.6

2022-11-28 23:16:29 · 33 views

PT 99.2 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Hoàng Nam Dương
Trợ giảng:
Thân Nữ Nguyệt Nhi
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /1

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

Photography BTCK

Xem bằng
AI 98.5 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[BTVN] - Buổi 1

BTVN Buổi 1

[BTVN] - Buổi 2

BTVN Buổi 2

[BTVN] - Buổi 3

BTVN Buổi 3

[BTVN] - Buổi 4

BT Giữa Kì

[BTVN] - Buổi 5

Demo BTCK

[BTVN] - Buổi 6

Bài Tập Cuối Kì

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 95.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN 1

BTVN Buổi 1 - PTS 95.6

BTVN 2

BTVN Buổi 2 - PTS 95.6

BTVN 3

BTVN Buổi 3 95.6

BT GIỮA KÌ

BTGK PTS 95.6

BTVN 5

BTVN BUỔI 5 - PTS 95.6

BTVN 6

BTVN Buổi 6 - Poster

BT CUỐI KÌ

BTCK PTS 95.6 - Ấn phẩm truyền thông

Xem bằng