Nguyễn Thùy Linh

Sinh viên TKĐH Nuae

Học tại
ĐH Sư phạm Nghệ Thuật TW
Dự án đã thực hiện
8 dự án
Số lượt xem
415 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
19/12/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2023-06-29 20:45:40 · 4 views

BTGK

2023-06-15 22:20:06 · 103 views

BTVN_03

2023-06-13 22:11:41 · 59 views

BTVN_02

2023-06-06 17:17:15 · 71 views

BTVN_01

2023-06-01 20:50:15 · 126 views

BTCK

2023-01-16 08:15:32 · 11 views

btvn1

2023-01-07 07:12:40 · 18 views

btvn2

2023-01-07 07:12:09 · 23 views

AI 101.2 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN BUỔI 1

BTVN_01

BTVN BUỔI 2

BTVN_02

BTVN BUỔI 3

BTVN_03

BTVN BUỔI 4

BTGK

BTCK

BTCK

Xem bằng
AI - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Christmas Package (HN)
Skill Set
Số buổi đã học: 0 /24
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 96.8 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BTVN 1

btvn1

BTVN 2

btvn2

BTVN 3

BT CUỐI KÌ

BTCK