Nguyễn Phương Thảo

Living in Hà Nội

Hà Nội

Học tại
.
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
240 lượt
Thành viên từ
24/07/2017
Liên hệ
Kỹ năng
Ai-BTVN2

2017-09-12 13:41:14 · 28 views

Ai-BTVN1

2017-09-12 13:40:49 · 17 views

BTGK

2017-08-27 23:05:03 · 97 views

BTVN 3

2017-08-17 17:50:36 · 25 views

Cytherea lingerie

2017-08-15 17:40:42 · 33 views

Catman

2017-08-10 16:59:22 · 40 views

AI 28.2
Illustrator
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

BTVN B1

Ai-BTVN1

BTVN B2

Ai-BTVN2

BTVN B3

BTVN B4

BTVN B5

BÀI TẠP CUỐI KỲ

PR - Khoá Sau (Cơ sở 1)
Premiere
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
After Effects
Trợ giảng:
Thu Trang
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 27.2
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Hương Phan
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /7

BTVN B1

Catman

BTVN B2

Cytherea lingerie

BTVN B3

BTVN 3

BTGK

BTGK

BTVN BUỔI 5

BTVN B6

BTCK