Vu Duc Anh

79

Dự án đã thực hiện
13 dự án
Số lượt xem
462 lượt
Thành viên từ
15/04/2023
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Thiết Kế UI
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Thiết Kế UI
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN 1

2023-11-17 00:16:06 · 34 views

Landing page giới thiệu sản phẩm

2023-09-11 21:33:08 · 3 views

Renew 2 màn chứa text

2023-09-10 09:10:53 · 25 views

Bài tạo 2 màn hình chứa card

2023-08-30 21:07:31 · 25 views

Bài: Renew Newsfeed/Profile Instagram

2023-08-27 17:08:54 · 20 views

SKYTOUR CONCERT

2023-06-26 21:08:44 · 114 views

SKYTOUR

2023-06-26 21:05:59 · 32 views

Collage Art

2023-06-14 19:23:31 · 52 views

Phở

2023-06-01 05:08:29 · 51 views

Bài giữa khóa

2023-05-20 21:55:52 · 27 views

Miffy and children's day

2023-05-16 01:13:57 · 25 views

Vòng Vòng Sì Phố

2023-05-14 17:24:44 · 28 views

Mang kỵ sĩ vào "Sì Ta Quơ"

2023-05-09 07:42:42 · 26 views

AE 110.2 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PT DANH SÁCH CHỜ SG
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID DANH SÁCH CHỜ SG
InDesign
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR DANH SÁCH CHỜ SG
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 107.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Đức Hoàng
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BVN 1

BTVN 1

BVN buổi 2

BVN buổi 3

Bài giữa kì hệ số 2

BVN buổi 5

Bài cuối kì hệ số 3

UI 104.1 (Online) (Hà Nội)
Thiết Kế UI
Giảng viên:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN Buổi 1

Bài: Renew Newsfeed/Profile Instagram

BTVN Buổi 2

Bài tạo 2 màn hình chứa card

BTVN Buổi 3

Renew 2 màn chứa text

BTVN Buổi 4

Landing page giới thiệu sản phẩm

BTVN Buổi 8

Xem bằng
PS 101.111 SG
Photoshop
Giảng viên:
Trần Minh Quang
Trợ giảng:
Phạm Nguyễn Thanh Vy
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN BUỔI 1

Collage Art

BÀI GIỮA KÌ

SKYTOUR

Bài cuối kì

SKYTOUR CONCERT

Xem bằng
AI 100.101 SG
Illustrator
Giảng viên:
Lưu Thị Minh Trang
Trợ giảng:
Thy Bảo
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BÀI THỰC HÀNH BUỔI 1

Mang kỵ sĩ vào "Sì Ta Quơ"

BÀI THỰC HÀNH BUỔI 2

Vòng Vòng Sì Phố

BÀI THỰC HÀNH BUỔI 3

Miffy and children's day

BÀI THỰC HÀNH GIỮA KHÓA

Bài giữa khóa

BÀI THỰC HÀNH CUỐI KHÓA

Phở

Xem bằng
STUDY PACK Sài Gòn - 12 tháng K100
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0