Doan Huu Dat
Dự án đã thực hiện
8 dự án
Số lượt xem
340 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
16/06/2023
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Liên hệ
Kỹ năng
Bai tap cuoi ki

2023-08-21 17:50:06 · 63 views

BTVN4

2023-08-09 10:39:34 · 73 views

BTVN 3

2023-08-08 09:51:35 · 19 views

BTVN2

2023-08-02 14:28:58 · 47 views

BTVN buoi 1

2023-07-27 11:51:22 · 74 views

BTVN 5

2023-07-18 14:03:54 · 22 views

BTVN buoi 2

2023-07-07 17:21:08 · 18 views

BTVN buổi 1

2023-07-04 16:18:58 · 24 views

UI 105.1 (Online) (Hà Nội)
Thiết Kế UI
Giảng viên:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
UI - Danh sách chờ (Hà Nội)
Thiết Kế UI
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 103.2 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Trợ giảng:
Nguyễn Trâm Anh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

[BTVN] - Buổi 1

BTVN buoi 1

[BTVN] - Buổi 2

BTVN2

[BTVN] - Buổi 3

BTVN 3

[BTVN] - Buổi 4

BTVN4

[BTVN] - Buổi 5

[BTVN] - Buổi 6

Bai tap cuoi ki

Xem bằng
Summer Box (Offline) (HN)
Summer Box
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 102.4 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Hoàng Diệu Linh
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1

BTVN buổi 1

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 2

BTVN buoi 2

BÀI GIỮA KỲ

BTVN 5

BÀI CUỐI KỲ

Xem bằng