Lê Đoàn Việt Hà

Living in Hà Nội

Hà Nội

Học tại
.
Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
612 lượt
Thành viên từ
18/08/2017
Liên hệ
Kỹ năng
B3

2017-09-24 12:07:58 · 24 views

B4

2017-09-23 13:55:05 · 49 views

B1

2017-09-20 16:03:36 · 16 views

B3

2017-09-20 15:35:03 · 64 views

Buổi 4-phác thảo Logo

2017-09-19 17:51:16 · 82 views

Buổi 2

2017-09-12 15:17:09 · 30 views

B1

2017-09-07 18:09:06 · 347 views

PS 28.6
Photoshop
Giảng viên:
Minh Triều
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

BTVN B1

B1

BTVN B2

BTVN B3

B3

BTGK

B4

BTVN B5

BTCK

AI 28.2
Illustrator
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN B1

B1

BTVN B2

Buổi 2

BTVN B3

B3

BTVN B4

Buổi 4-phác thảo Logo

BTVN B5

BÀI TẠP CUỐI KỲ