Lê Hải Yến

Living in Hà Nội

Hà Nội

Học tại
.
Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
158 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
31/08/2017
Liên hệ
Kỹ năng
Bài tập cuối kì AI

2017-09-28 20:52:10 · 49 views

BTVN Ai b5

2017-09-21 17:51:29 · 20 views

btvn ai b2

2017-09-12 18:59:25 · 25 views

Buổi 1

2017-09-07 16:32:53 · 64 views

AI 28.2
Illustrator
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN B1

Buổi 1

BTVN B2

btvn ai b2

BTVN B3

BTVN B4

BTVN B5

BTVN Ai b5

BÀI TẠP CUỐI KỲ

Bài tập cuối kì AI