Vũ Thị Thanh Nhàn
Dự án đã thực hiện
13 dự án
Số lượt xem
845 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Số lượt Featured
4 lượt
Thành viên từ
08/01/2024
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2024-05-17 18:48:43 · 11 views

BTCK

2024-05-08 09:08:04 · 50 views

BTVN4

2024-05-03 00:16:44 · 17 views

BTVN3

2024-04-26 00:33:53 · 115 views

BTVN2

2024-04-24 00:27:57 · 120 views

BTVN1

2024-04-22 23:29:30 · 10 views

Plat landscape

2024-04-19 00:10:35 · 15 views

Vũ Thị Thanh Nhàn

2024-03-13 23:46:15 · 66 views

Vũ Thị Thanh Nhàn

2024-03-07 08:33:28 · 153 views

Vũ Thị Thanh Nhàn

2024-03-03 15:39:17 · 178 views

Vũ Thị Thanh Nhàn

2024-02-29 08:22:51 · 46 views

Vũ Thị Thanh Nhàn

2024-02-27 00:52:27 · 22 views

Vũ Thị Thanh Nhàn

2024-02-22 15:26:23 · 42 views

PR 112.2 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Trương Thảo My
Trợ giảng:
Nguyễn Linh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /3

BTVN BUỔI 1

BTVN1

BTVN BUỔI 2

BTVN CUỐI KÌ

BTCK

Xem bằng
AI 112.6 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Trương Bá Hùng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN B1

Plat landscape

BTVN B2

BTVN2

BTVN B3

BTVN3

BTVN B4 Màu sắc

BTVN4

BTCK

BTCK

Xem bằng
AI - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
TET gift (HN)
Tet Gift
Số buổi đã học: 0 /24
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 110.5 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN B1

Vũ Thị Thanh Nhàn

BTVN B2

Vũ Thị Thanh Nhàn

BTVN B3

Vũ Thị Thanh Nhàn

BTGK

Vũ Thị Thanh Nhàn

BTVN B5

Vũ Thị Thanh Nhàn

Poster BTCK

BTCK

Vũ Thị Thanh Nhàn

Xem bằng
TET gift (HN)
Tet Gift
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0