Nguyễn Hải Linh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
.
Học tại
.
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
534 lượt
Số lượt thích
5 lượt
Thành viên từ
07/09/2017
Liên hệ
Kỹ năng
BT CKI - NGUYỄN HẢI LINH

2017-11-03 00:05:22 · 185 views

BT CKI - NGUYỄN HẢI LINH

2017-11-02 23:09:43 · 65 views

Hải Linh

2017-10-26 12:32:26 · 58 views

Bt buổi 4 - Nguyễn Hải Linh

2017-10-26 01:10:53 · 37 views

BT buổi 3 - Nguyễn Hải Linh

2017-10-25 15:00:35 · 55 views

BT buổi 2 - Nguyễn Hải Linh

2017-10-25 14:56:38 · 34 views

BT buổi 1 - Nguyễn Hải Linh

2017-10-25 14:55:19 · 28 views

BT PTS BUỔI 1 - HẢI LINH

2017-10-19 14:54:50 · 44 views

BT PTS BUỔI 1 - HẢI LINH

2017-10-18 14:53:56 · 28 views

AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
InDesign
Trợ giảng:
Ninh Văn Quân
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 29.1
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN B1

BT buổi 1 - Nguyễn Hải Linh

BTVN B2

BT buổi 2 - Nguyễn Hải Linh

BTVN B3

BT buổi 3 - Nguyễn Hải Linh

BTVN B4

Bt buổi 4 - Nguyễn Hải Linh

BTVN B5

Hải Linh

BTCK

BT CKI - NGUYỄN HẢI LINH

AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0