Nguyễn Thị Uyển Nhi

1

Dự án đã thực hiện
11 dự án
Số lượt xem
519 lượt
Số lượt thích
10 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
04/03/2024
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
btck

2024-06-10 17:44:50 · 21 views

btvn

2024-05-29 19:08:03 · 28 views

BTVN

2024-05-24 17:59:11 · 23 views

btvn

2024-05-22 12:24:44 · 79 views

btvn1

2024-05-16 16:43:27 · 135 views

bài tập cuối kì

2024-04-12 15:19:37 · 46 views

Lana Del Rey Music Poster

2024-04-10 17:19:42 · 28 views

btvn

2024-04-03 16:25:33 · 35 views

btvn3

2024-03-29 17:14:20 · 30 views

btvn2

2024-03-26 22:10:51 · 47 views

btvn

2024-03-21 23:45:43 · 47 views

AE 115.3 (Offline) (Hà Nội)
After Effects
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 113.4 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Đặng Mai Anh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

B1 Tạo hình cơ bản

btvn1

B2 Tạo hình nâng cao

btvn

BTVN B3: TYPOGRAPHY

BTVN

BTVN buổi 4 _ Bài tập giữa kỳ

btvn

Buổi 5: Infographic

btck

Buổi 8 BTCK

STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 111.8 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hiếu Nguyễn
Trợ giảng:
Nguyễn Mạnh Hùng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[BTVN1]

btvn

[BTVN BUỔI 2]

btvn2

[BTVN BUỔI 3]

btvn3

[BTVN BUỔI 4]

btvn

[BTVN BUỔI 6]

Lana Del Rey Music Poster

[BTVN BUỔI 7]

bài tập cuối kì

Xem bằng