Nguyễn Anh Thư
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
224 lượt
Số lượt thích
8 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
05/05/2024
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN2

2024-06-17 11:41:38 · 1 views

BTVN 1

2024-06-17 11:39:02 · 2 views

BTVN 1

2024-06-13 19:35:35 · 36 views

Showcase

2024-06-07 17:26:14 · 31 views

Ra mắt chương trình

2024-06-05 18:45:12 · 28 views

Big Hero 6

2024-05-31 17:43:10 · 21 views

Commercial Poster

2024-05-29 18:06:19 · 20 views

Jennie Kim

2024-05-24 18:52:54 · 19 views

Journal Book - Canada Trip

2024-05-22 18:52:12 · 9 views

D.O. "Blossom"

2024-05-17 17:14:08 · 57 views

PR 114.2 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Trương Thảo My
Trợ giảng:
Nguyễn Linh
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

BTVN BUỔI 1

BTVN 1

BTVN BUỔI 2

BTVN GIỮA KÌ

BTVN CUỐI KHOÁ

AI 114.11 SG
Illustrator
Giảng viên:
Tiên Nguyễn
Trợ giảng:
Bùi Nguyễn Anh Kiệt
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

Bài tập buổi 1

BTVN 1

Bài tập buổi 2

BTVN2

Bài tập buổi 3

Bài tập giữa kỳ

Bài tập cuối kỳ

Summer Box (Offline) (SG)
Summer Box
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 113.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Bùi Quang Sơn
Trợ giảng:
Phạm Thuỳ Dung
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN buổi 1

D.O. "Blossom"

BTVN buổi 2

Journal Book - Canada Trip

BTVN buổi 3

Jennie Kim

BTVN buổi 4

Commercial Poster

BTVN buổi 5

Big Hero 6

BTVN buổi 6

Ra mắt chương trình

BTVN buổi 8

Showcase

Xem bằng