Những lưu ý để kerning tốt hơn

Việt Dũng · 2018-09-17 23:33:03 · 10541 lượt xem
image - Những lưu ý để kerning tốt hơn

Kerning là một yếu tố trong typography. Đó là khoảng cách giữa các kí tự. Chúng giữ vai trò quan trọng trong việc tạo nên một bản thiết kế thành công. Nhưng để có thể điều chỉnh những khoảng cách rất nhỏ này thành công thì cần một sự đầu tư nghiêm túc.

Lật ngược chữ

Phương pháp này sẽ giúp bạn tập trung vào hình dạng của các chữ và khoảng cách giữa chúng hơn là bị phân tâm bởi nội dung của con chữ đó


Kern theo bộ ba

Chia cụm từ ra thành các nhóm gồm ba kí tự sẽ giúp bạn có thể kern tốt hơn. Việc nhìn vào một cụm từ dài để kern có thể khiến ta phân tâm và dễ dàng bỏ qua các chi tiết nhỏ. Chia nhỏ ra sẽ giúp ta tập trung hơn.


Thử nhiều phiên bản 

Đối với logo, có thể chúng ta sẽ cần chia ra thành nhiều trường hợp hơn. Bởi lẽ logo hoạt động trên nhiều kích thước các nhau. Một khoảng cách kerning cố định cho tất cả các kích thước có thể không phải là lựa chọn tốt nhất. Thông thường, khi nhìn ở size nhỏ, logo sẽ yêu cầu khoảng cách giưã các chữ lớn hơn.


Lưu ý các trường hợp cụ thể

Không phải mọi trường hợp kerning đều giống nhau. Sẽ có những trường hợp các chữ kết hợp với nhau tạo khoảng trống lớn, yêu cầu cần điều chỉnh nhiều hơn. Ví dụ phổ biến nhất đó là kết hợp hai chữ “VA”

Việt Dũng · 2018-09-17 23:33:03 · 10541 lượt xem
Đánh giá bài viết

Inspiration of the day

Designers are meant to be loved, not to be understood.
Margaret Oscar, designer
Từ khóa nổi bật
Khoá học Photoshop Hà Nội