Trang Lou

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền - AJC
Dự án đã thực hiện
12 dự án
Số lượt xem
5,477 lượt
Số lượt thích
5 lượt
Thành viên từ
31-05-2019
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng