Trang Lou

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền - AJC
Dự án đã thực hiện
12 dự án
Số lượt xem
8685 lượt
Số lượt thích
5 lượt
Thành viên từ
31/05/2019
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
InforGraphic

2019-10-03 19:43:54 · 738 views

Food Shop

2019-10-01 15:06:37 · 587 views

Bản word InforGraphic

2019-09-30 12:00:50 · 693 views

Lookbook Layout

2019-09-23 22:19:35 · 1249 views

Glitch

2019-09-20 21:53:55 · 625 views

3 con vật đáng iu

2019-09-18 22:37:47 · 513 views

Poster BTVN buổi 7 - THUỲ TRANG

2019-08-02 21:51:02 · 637 views

BTVN Buổi 3 - Thuỳ Trang

2019-07-31 21:15:19 · 685 views

BTVN 4 - Thuỳ Trang

2019-07-31 21:12:58 · 706 views

Đặng THuỳ Trang BTVN B4

2019-07-23 13:52:33 · 559 views

BTVN - Buổi 2

2019-07-16 12:35:17 · 716 views

Đặng Thuỳ Trang

2019-07-10 21:36:05 · 977 views

Trang Lou Kiến thức
Trang Lou Kiến thức
AI 54.2
Illustrator
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Nguyễn Hải Long
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

3 con vật đáng iu

[BUỔI 2] TẠO HÌNH NÂNG CAO

Food Shop

[BUỔI 3] TYPOGRAPHY

Glitch

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ

Lookbook Layout

[BUỔI 5 + 6] LOGO VÀ INFOGRAPHIC

Bản word InforGraphic

BÀI TẬP CUỐI KÌ

InforGraphic

Xem bằng
PS 51.11 (Cơ sở 2)
Photoshop
Giảng viên:
Trịnh Thanh Hà
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /7

BTVN BUỔI 1

Đặng Thuỳ Trang

BTVN BUỔI 2

BTVN - Buổi 2

BTVN BUỔI 3

BTVN Buổi 3 - Thuỳ Trang

BTVN buổi 4

BTVN 4 - Thuỳ Trang

BTVN BUỔI 5

BTVN BUỔI 6

Poster BTVN buổi 7 - THUỲ TRANG

BTCK