Script thông dụng cho motion Graphic

Văn Thành · 2018-11-15 13:05:10 · 10586 lượt xem
image - Script thông dụng cho motion Graphic

Cũng giống như các action trong phần mềm Photoshop hay plugin trong phần mềm Lightroom, các script trong phần mềm Adobe After Effects sẽ giúp tăng thêm nhiều chức năng và nhiều cải thiện.Các cải thiện bao gồm từ những thứ nhỏ như chức năng ghi chú tới những thứ lớn hơn như quản lý các layer và keyframe trong các composition lớn. Việc sử dụng các script cho Adobe After Effects sẽ tăng tốc đáng kể cho công việc của bạn và phần nào đó sẽ giúp cho cuộc sống trở nên dễ dàng hơn.


Cũng giống như các action trong phần mềm Photoshop hay plugin trong phần mềm Lightroom, các script trong phần mềm Adobe After Effects sẽ giúp tăng thêm nhiều chức năng và nhiều cải thiện.Các cải thiện bao gồm từ những thứ nhỏ như chức năng ghi chú tới những thứ lớn hơn như quản lý các layer và keyframe trong các composition lớn. Việc sử dụng các script cho Adobe After Effects sẽ tăng tốc đáng kể cho công việc của bạn và phần nào đó sẽ giúp cho cuộc sống trở nên dễ dàng hơn.

Link Tải: MotionV2
Video Demo: Video Demo

Link Tải: Newton
Video Demo: Video Demo

Link Tải: Puppet Tools
Video Demo: Video Demo

Link Tải: Animation Composer
Video Demo: Video Demo

Link Tải: Motion Factory
Video Demo: Video Demo

Văn Thành · 2018-11-15 13:05:10 · 10586 lượt xem
Đánh giá bài viết

Inspiration of the day

Designers are meant to be loved, not to be understood.
Margaret Oscar, designer
Từ khóa nổi bật
Khoá học Photoshop Hà Nội