Nguyễn Thị Thu Trang

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
Đại học Ngoại Thương
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
821 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
28/08/2017
Liên hệ
Kỹ năng
CV

2019-11-19 18:57:00 · 662 views

Bài giữa kì

2017-10-24 10:48:25 · 32 views

BTVN buổi 2

2017-10-19 12:58:14 · 35 views

BTVN buổi 2

2017-10-19 12:57:50 · 28 views

BTVN buổi 1

2017-10-12 10:26:46 · 64 views

Thu Trang Kiến thức
Thu Trang Kiến thức
Thu Trang Cảm hứng
Thu Trang Tutorial
25484 views - 2019-08-21 17:07:23
Cách sử dụng texture trong Photoshop
Thu Trang Kiến thức
Thu Trang Cảm hứng
41142 views - 2019-07-30 16:41:19
15 mẫu Portfolio Designer không nên bỏ qua
Thu Trang Kiến thức
PP 56.2 (cơ sở 5)
PowerPoint
Giảng viên:
Phạm Ngọc Anh
Trợ giảng:
Phạm Thuỳ Dung
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

Bài tập tuần 1

BTVN tuần 2

CV

BTVN tuần 3

Bài tập cuối kì

PS 29.1
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN B1

BTVN buổi 1

BTVN B2

BTVN B3

BTVN B4

BTVN B5

BTCK

PR - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
Premiere
Trợ giảng:
Thu Trang
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
After Effects
Trợ giảng:
Thu Trang
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0