Nguyễn Thị Thu Trang

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
Đại học Ngoại Thương
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
493 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
28-08-2017
Liên hệ
Kỹ năng