Nguyễn Thị Thu Trang

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
Đại học Ngoại Thương
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
511 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
28/08/2017
Liên hệ
Kỹ năng
CV

19/11/2019 · 363 views

Bài giữa kì

24/10/2017 · 28 views

BTVN buổi 2

19/10/2017 · 33 views

BTVN buổi 2

19/10/2017 · 26 views

BTVN buổi 1

12/10/2017 · 61 views

PP 56.2 (cơ sở 5)
Power Point
Giảng viên:
Phạm Ngọc Anh
Trợ giảng:
Phạm Thuỳ Dung
Số buổi đã học: 7/8
Số Topic đã hoàn thành: 1/4

Bài tập tuần 1

BTVN tuần 2

CV

BTVN tuần 3

Bài tập cuối kì

PS 29.1
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 4/8
Số Topic đã hoàn thành: 1/6

BTVN B1

BTVN buổi 1

BTVN B2

BTVN B3

BTVN B4

BTVN B5

BTCK

PR - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
Premiere
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 0/8
Số Topic đã hoàn thành: 0/0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0/8
Số Topic đã hoàn thành: 0/0
AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0/8
Số Topic đã hoàn thành: 0/0
AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
After Effects
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 0/8
Số Topic đã hoàn thành: 0/0