Blogs

Chia sẻ kiến thức từ ColorME

Có rất nhiều phông chữ chất lượng cao bao gồm miễn phí và trả phí mà bạn có thể dễ dàng tải xuống, sử dụng trong các dự án thiết kế của mình. Tuy nhiên, đã bao giờ bạn từng nghĩ đến việc sở hữu một kiểu chữ duy-nhất-trên-thế-giới do chính mình tạo ra hay chưa? Cùng xem bài viết dưới đây để khám phá những công cụ giúp bạn tự thiết kế chữ nào phù hợp với mình nhé