Blogs

Chia sẻ kiến thức từ ColorME

Ảnh film là một thú chơi kỳ công nhưng “đáng”. Sau khi chụp xong một cuộn film, bạn cần mang đi tráng - scan để có được ảnh. Vì vậy bạn cần ghi nhớ những địa chỉ tráng film sau đây để bắt đầu trở thành 1 “tay chơi ảnh film” nhé! Danh sách này chỉ bao gồm các cơ sở trên địa bàn thủ đô Hà Nội.