ID 31.1
BTVN B1

Thiết kế từ 5 đến 10 mẫu layout theo mẫu mà tự chọn (có thể xem trên giáo trình buổi 1 trên trang colorme.vn hoặc lên mạng tìm)

Ninh Văn Quân
Danh sách các bài đã nộp (9)
Hạn chót Hết giờ
BTVN buổi 1

15-12-2017 · 66 views

Bai tap buoi 1 In31

15-12-2017 · 30 views

ID - BTVN B1

15-12-2017 · 103 views

BT Indensign 1 - Nguyen Nhat Minh

15-12-2017 · 33 views

Thu Hà - ID31 - BTVNB1

15-12-2017 · 220 views

Huyền Anh_BTVN B1

14-12-2017 · 76 views

BTVN B1 Id

15-12-2017 · 58 views

BTVN B1 InDesign

15-12-2017 · 76 views

Bài về nhà số 1

15-12-2017 · 197 views