Trịnh Ngọc Minh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Học tại
.
Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
200 lượt
Thành viên từ
29/08/2017
Liên hệ
Kỹ năng
Bài tập buổi 2 PST 32.3

2018-01-22 16:25:30 · 39 views

BTVN buoi 3 ID.31

2017-12-27 15:45:08 · 24 views

Bìa tạp chí_BTVN buổi 2

2017-12-21 20:09:15 · 107 views

Bai tap buoi 1 In31

2017-12-15 18:03:45 · 30 views

PS 35.17 (Sài Gòn)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Huỳnh Vĩ Hòa
Trợ giảng:
Nguyễn Duy Gia Trí
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /7
PS 32.3
Photoshop
Giảng viên:
Hương Phan
Trợ giảng:
Trịnh Thanh Hà
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /7

BTVN B1

BTVN B2

Bài tập buổi 2 PST 32.3

BTVN B3

BTVN B4

BTVN buổi 5

BTVN buổi 6

Bài tập cuối kỳ

ID 31.1
InDesign
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Hoàng Hiệp
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BTVN B1

Bai tap buoi 1 In31

BTVN B2

Bìa tạp chí_BTVN buổi 2

BTVN B3

BTVN buoi 3 ID.31

BTVN B4

BTCK

PS 29.4
Photoshop
Giảng viên:
Doãn Thanh Hải
Trợ giảng:
Hương Phan
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /7
AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 28.4
Illustrator
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Nguyễn Khánh Linh
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
ID - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
InDesign
Giảng viên:
Cao Anh Quan
Trợ giảng:
Ninh Văn Quân
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /1