ID 31.1
BTVN B2

Thiết kế trang bìa tạp chí của bạn và chuẩn bị trước nội dung của cuốn tạp chí bạn sẽ làm.

Ninh Văn Quân
Danh sách các bài đã nộp (5)
Hạn chót Hết giờ
Bìa tạp chí_BTVN buổi 2

21-12-2017 · 107 views

ID - BTVN2

20-12-2017 · 63 views

Thu Hà - ID31 - BTVNB2.02

20-12-2017 · 94 views

Huyền Anh_BTVN B2 Id

18-12-2017 · 53 views

BTVN B2 InDesign

19-12-2017 · 43 views