Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 5 - THIẾT KẾ LOGO
AI 38.1
BTVN BUỔI 5 - THIẾT KẾ LOGO

Thiết kế 1 Logo kết hợp cả hình và chữ về một thương hiệu của bạn hoặc một thương hiệu đã có sẵn trên thị trường.

Lưu Như Ngọc Thảo
Danh sách các bài đã nộp (4)
Hạn chót Hết giờ
BTVN B5 THIẾT KẾ LOGO

16-08-2018 · 2154 views

Logo

16-08-2018 · 1695 views

BTVN BUỔI 5 - THIẾT KẾ LOGO

15-08-2018 · 743 views

BTVN buổi 5 Ai 38.1 - Brand Design

16-08-2018 · 718 views