Nguyễn Minh Hiếu

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Tự bán hàng
Học tại
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - NEU
Dự án đã thực hiện
27 dự án
Số lượt xem
30438 lượt
Số lượt thích
5 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
01/07/2018
Liên hệ
Kỹ năng
tự dưng yêu nước

2018-09-09 23:31:57 · 768 views

Góc phố nhà ông tôi

2018-09-09 23:24:15 · 696 views

Bài tập buổi cuối

2018-08-24 20:02:05 · 702 views

BTCK

2018-08-23 08:26:59 · 843 views

Logo

2018-08-16 09:23:53 · 1616 views

Poster

2018-08-15 18:05:17 · 1738 views

Layout

2018-08-14 23:36:31 · 765 views

Tadaaaa

2018-08-14 23:24:06 · 799 views

HW AI 4

2018-08-14 09:13:34 · 2182 views

HW AI lesson 3

2018-08-09 08:56:28 · 746 views

BTVN PTS 2

2018-08-08 16:58:30 · 1516 views

HW AI lesson 2

2018-08-07 09:00:37 · 1887 views

HW lesson 1

2018-08-03 17:18:50 · 708 views

HW lesson 1

2018-08-02 08:56:21 · 1395 views

BTVN lesson 1

2018-08-02 08:56:03 · 925 views

BTVN lesson 1

2018-08-02 08:55:40 · 813 views

bài tập dã ngoại 05

2018-07-25 19:31:38 · 1432 views

bài tập dã ngoại 04

2018-07-25 19:31:10 · 1673 views

bài tập dã ngoại 03

2018-07-25 19:30:22 · 707 views

bài tập dã ngoại 02

2018-07-25 19:29:31 · 1113 views

Bài tập dã ngoại 01

2018-07-25 19:27:50 · 940 views

gần đối xứng

2018-07-13 11:03:48 · 1987 views

Old school

2018-07-13 10:54:06 · 699 views

khung

2018-07-13 10:52:51 · 1722 views

CSP

2018-07-13 10:49:05 · 720 views

the way of love

2018-07-13 10:48:14 · 662 views

endless way

2018-07-13 10:46:44 · 684 views

PT 38.4
Photography
AI 38.1
Illustrator
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Lưu Như Ngọc Thảo
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

HW lesson 1

BTVN BUỔI 2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

HW AI lesson 2

BTVN BUỔI 3 - TYPOGRAPHY

HW AI lesson 3

BTVN BUỔI 4 - THIẾT KẾ POSTER

HW AI 4

BTVN BUỔI 5 - THIẾT KẾ LOGO

Logo

BÀI TẬP CUỐI KÌ

BTCK

PS 38.5
Photoshop
Giảng viên:
Ba Ba
Trợ giảng:
Phạm Ngọc Anh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /7

BTVN B1

HW lesson 1

Bài tập buổi 2 - Thiết kế bìa tạp chí

BTVN PTS 2

BTVN B3

Layout

BTVN B4

Poster

BTVN B5

Bài tập buổi 6

Bài tập cuối khóa

Bài tập buổi cuối

PT 37.4
Photography
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Lê Minh Anh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5