PHẠM MAI HƯƠNG

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
HÀ NỘI
Học tại
ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
Dự án đã thực hiện
17 dự án
Số lượt xem
28253 lượt
Số lượt thích
5 lượt
Thành viên từ
12/06/2018
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN B6

2018-08-24 09:13:05 · 1864 views

BTCK - PHẠM MAI HƯƠNG - ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG

2018-08-24 09:09:42 · 3593 views

BTCK - PHẠM MAI HƯƠNG - NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH

2018-08-23 09:23:59 · 1744 views

BTVN B5

2018-08-17 09:10:47 · 1472 views

BTVN B5 THIẾT KẾ LOGO

2018-08-16 09:08:40 · 2071 views

BTVN B4

2018-08-15 15:09:37 · 675 views

BTVN B4

2018-08-14 08:59:19 · 1984 views

BTVN B3

2018-08-10 09:05:32 · 1475 views

BTVN B3

2018-08-08 22:01:00 · 869 views

BTVN B2

2018-08-08 09:00:11 · 1713 views

btvn 2

2018-08-07 09:10:43 · 1530 views

BTVN B1

2018-08-02 16:54:30 · 1413 views

BTVN B1

2018-08-02 09:15:26 · 1643 views

BTVN B1

2018-08-02 09:13:57 · 1488 views

VẼ CON VẬT

2018-08-02 09:09:28 · 1692 views

BTVN B1

2018-08-02 08:58:23 · 1382 views

BTVN B1

2018-08-02 08:56:22 · 1645 views

Thiết kế chuyên sâu (Danh sách chờ)
Thiết kế chuyên sâu
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE 40.1
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Thiết kế chuyên sâu 6.1
Thiết kế chuyên sâu
Số Topic đã hoàn thành: 0 /29
AI 38.1
Illustrator
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Lưu Như Ngọc Thảo
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

BTVN B1

BTVN BUỔI 2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

btvn 2

BTVN BUỔI 3 - TYPOGRAPHY

BTVN B3

BTVN BUỔI 4 - THIẾT KẾ POSTER

BTVN B4

BTVN BUỔI 5 - THIẾT KẾ LOGO

BTVN B5 THIẾT KẾ LOGO

BÀI TẬP CUỐI KÌ

BTCK - PHẠM MAI HƯƠNG - NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH

PS 38.4
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Dương Thủy Tùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN Buổi 1- Cắt ghép tùy chọn

BTVN B1

BTVN Buổi 2 - Thiết kế bìa tạp chí

BTVN B2

BTVN Buổi 3 - Phân tích poster

BTVN B3

BTVN Buổi 4 - Thiết kế layout

BTVN B4

BTVN Buổi 5 - Chỉnh sửa ảnh

BTVN B5

Thiết kế poster trong bộ ấn phẩm truyền thông

BTVN B6

BTCK- ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG

BTCK - PHẠM MAI HƯƠNG - ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG