Tìm kiếm
PP 70.2
BTVN Tuần 2

Thiết kế CV A4 / thiết kế 3 trang slides theo chủ đề hoặc về một nhân vật yêu thích

Nguyễn Mạnh Tuấn
Danh sách các bài đã nộp (6)
Hạn chót Hết giờ
.

07-01-2021 · 250 views

CV

02-01-2021 · 905 views

CV

02-01-2021 · 276 views

CV

02-01-2021 · 327 views

My cv

29-12-2020 · 309 views

tràm gió

01-01-2021 · 291 views