Nguyễn Thành Công

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Chưa làm việc ở đâu
Học tại
Color Me
Dự án đã thực hiện
35 dự án
Số lượt xem
24369 lượt
Số lượt thích
44 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
25/08/2020
Lần cuối Online
13-12-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
task management app

2021-12-02 16:25:32 · 250 views

help

2021-11-23 19:18:44 · 306 views

b3

2021-11-18 19:01:10 · 172 views

demo

2021-11-14 22:50:57 · 178 views

@my ig

2021-11-10 23:23:29 · 186 views

enjoy

2021-09-29 16:28:33 · 190 views

GRAYSCALE

2021-09-22 17:03:26 · 701 views

^^

2021-07-25 23:15:48 · 465 views

BEAT THE VIRUS

2021-07-10 09:45:45 · 239 views

^^

2021-07-09 21:11:04 · 316 views

Outa Space

2021-07-06 23:53:07 · 660 views

btck

2021-04-22 23:31:05 · 294 views

.

2021-04-05 21:46:44 · 1105 views

.

2021-04-03 11:54:49 · 481 views

.

2021-03-25 23:15:28 · 265 views

.

2021-03-23 20:12:13 · 965 views

.

2021-03-11 20:32:48 · 338 views

.

2021-03-07 00:00:56 · 324 views

better late than never

2021-03-06 22:46:20 · 871 views

Video ở link drive phía dưới. Xin cảm ơn!

2021-01-13 02:28:45 · 402 views

.

2021-01-07 00:47:10 · 336 views

.

2021-01-04 21:46:40 · 402 views

n

2020-11-15 23:39:18 · 369 views

sketch Logo hệ thống quản lí các cửa hàng tiện lợi 24h

2020-11-13 21:02:41 · 1426 views

.

2020-11-03 15:22:36 · 1361 views

.

2020-11-03 13:07:13 · 1278 views

.

2020-10-30 14:29:17 · 931 views

.

2020-10-25 23:35:27 · 1291 views

.

2020-10-15 19:24:05 · 1225 views

btck

2020-10-15 19:23:43 · 809 views

.

2020-10-13 15:58:33 · 1206 views

.

2020-10-06 00:26:57 · 1429 views

btvn

2020-10-04 11:24:59 · 412 views

GROW UP PEOPLE!

2020-09-29 03:00:11 · 1874 views

assignment 1

2020-09-24 03:11:52 · 1312 views

UI 82.1 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN - Buổi 01

@my ig

BTVN - Buổi 02

demo

BTVN - Buổi 03

b3

BTGK

help

BTCK

task management app

Xem bằng
PT 80.1 (Online)
Photography
Giảng viên:
Quang Hiếu
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /3

Black & White

GRAYSCALE

FOOD PHOTOGRAPHY

enjoy

Bạn là ai?

AE 76.4 (Online)
After Effects
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BÀI TẬP BUỔI 1

Outa Space

BÀI TẬP BUỔI 2

BEAT THE VIRUS

BÀI TẬP GIỮA KHÓA

^^

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

^^

After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE 74.1
After Effects
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 73.5 (Trường Chinh)
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Phạm Hồng Hạnh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BTVN Buổi 1

.

BTVN B2

.

BTVN Giữa kì

BTVN Cuối kì

btck

Xem bằng
ID 72.2 (Trung Kính)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Hiếu Nguyễn
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN Buổi 1 - Làm quen với InDesign

better late than never

BTVN Buổi 2 - Bố cục căn bản

.

BTVN Buổi 4 + 5 - Màu sắc và bố cục

.

BTCK - Bài tập tốt nghiệp

.

Xem bằng
UI - UX - Danh Sách Chờ
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 70.2
PowerPoint
Giảng viên:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN Tuần 1

.

BTVN Tuần 2

.

BTCK

Video ở link drive phía dưới. Xin cảm ơn!

Xem bằng
AI 68.8 (Trường Chinh)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Trợ giảng:
Nguyễn Huy Minh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

.

[BUỔI 2] TẠO HÌNH NÂNG CAO

.

[BUỔI 3] Typography

.

[BUỔI 4] Bố cục và màu sắc

.

[BUỔI 5 + 6] LOGO VÀ INFOGRAPHIC

sketch Logo hệ thống quản lí các cửa hàng tiện lợi 24h

BÀI TẬP CUỐI KÌ

n

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - Danh sách chờ
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 66.6
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN BUỔI 1

assignment 1

BTVN BUỔI 2

GROW UP PEOPLE!

BTVN BUỔI 3

btvn

BTVN BUỔI 4

.

BTVN BUỔI 5

.

BTVN BUỔI 6

.

BÀI TẬP CUỐI KỲ

btck

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0