Trần Lan Phương

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
ĐH Thương Mại
Học tại
Đại Học Thương Mại - TMU
Dự án đã thực hiện
3 dự án
Số lượt xem
3409 lượt
Thành viên từ
28/11/2020
Lần cuối Online
21-12-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2021-01-11 23:33:36 · 1187 views

CV

2021-01-02 14:27:24 · 1273 views

BTVN 1

2020-12-25 19:41:55 · 949 views

AI 79.8 (Online)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
AI 74.2
Illustrator
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 73.6
Photoshop
Giảng viên:
Đông Nguyên
Trợ giảng:
Nguyễn Quang Hưng
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
PS - Danh Sách Chờ
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 70.2
PowerPoint
Giảng viên:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN Tuần 1

BTVN 1

BTVN Tuần 2

CV

BTCK

BTCK

Xem bằng