Đinh Thị Bích Ngọc

Living in Hà Nội

Đang làm tại
vnua
Học tại
VNUA
Dự án đã thực hiện
19 dự án
Số lượt xem
19801 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
09/09/2020
Lần cuối Online
29-10-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
Newspaper - Buổi 3

2023-04-13 14:17:27 · 106 views

house

2021-03-12 00:32:40 · 312 views

flower

2021-03-07 01:48:39 · 1115 views

:)

2021-01-23 04:30:27 · 421 views

:)

2021-01-23 03:54:49 · 365 views

WaterColor

2021-01-18 20:03:55 · 1845 views

Giờ thể dục

2021-01-14 15:20:48 · 1086 views

thương hiệu Innisfree

2021-01-12 00:49:45 · 2067 views

tràm gió

2021-01-01 20:07:19 · 362 views

B1

2021-01-01 00:41:45 · 973 views

1 sản phẩm của 2h chạy deadline :)

2020-12-13 19:53:38 · 1370 views

kịch bản

2020-12-09 03:14:40 · 1415 views

day1

2020-11-30 20:20:42 · 1072 views

Triển lãm nghệ thuật: Diễm xưa

2020-11-15 04:40:14 · 1468 views

day1

2020-10-25 04:57:15 · 1354 views

Hệ mặt trời

2020-10-15 07:46:42 · 1328 views

WEDDING CARD

2020-10-06 04:23:10 · 793 views

pentool

2020-09-29 11:09:36 · 1260 views

island

2020-09-28 01:55:13 · 1089 views

ID 99.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Trương Dương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

BTVN BUỔI 1

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 3

Newspaper - Buổi 3

BTVN BUỔI 4

BTCM

Xem bằng
UI 77.1 (Trung Kính)
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
UI - UX - Danh Sách Chờ
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
DP 72.1
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Hồng Châu
Trợ giảng:
Trịnh Thanh Hà
Số buổi đã học: 10 /16
Số Topic đã hoàn thành: 2 /8

BTVN buổi 1

flower

BTVN buổi 2

house

BTVN buổi 3

BTVN buổi 4

BTVN buổi 5

BTVN buổi 6

BÀI TẬP GIỮA KỲ

BÀI TẬP CUỐI KỲ

PT 71.1
Photography
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Nguyễn Quang Hưng
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN B1

Giờ thể dục

BTVN B2

WaterColor

BTVN B3

:)

BTVN B4

:)

BTCK

AE - Danh Sách Chờ
After Effects
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 70.2
PowerPoint
Giảng viên:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN Tuần 1

B1

BTVN Tuần 2

tràm gió

BTCK

thương hiệu Innisfree

Xem bằng
PR 69.2
Premiere
Giảng viên:
Lưu Tiến Huy
Trợ giảng:
Phạm Hồng Hạnh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

Bài Tập Buổi 1

day1

Bài Tập PR buổi 2

Bài Tập Giữa Khóa

kịch bản

Bài Tập Cuối Khóa

1 sản phẩm của 2h chạy deadline :)

Xem bằng
PS 68.6
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

BTVN 1

day1

BTVN 2

BTVN 3

BT GIỮA KÌ

BTVN 5

BT CUỐI KÌ

Triển lãm nghệ thuật: Diễm xưa

STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 66.1
Illustrator
Giảng viên:
Huyền Thanh
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

Buổi 1 - Làm quen với Illustrator

island

Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

pentool

Buổi 3 - Typography

Buổi 4 - Màu sắc

WEDDING CARD

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Hệ mặt trời

Xem bằng