Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Buổi 1 - Làm quen với InDesign
ID 82.1 (Online) (Hà Nội)
BTVN Buổi 1 - Làm quen với InDesign

Thiết kế lại 5 trang đôi theo mẫu có sẵn (hoặc tự chọn), ảnh tự chọn

Nguyễn Mai Lan Hương
Danh sách các bài đã nộp (12)
Hạn chót Hết giờ
Bài tập về nhà buổi 1

14-11-2021 · 1238 views

Bài tập buổi 1

12-11-2021 · 270 views

LAYOUT_LESSON 1

12-11-2021 · 250 views

BTVN 1

14-11-2021 · 483 views

BTVN 01

12-11-2021 · 710 views

Homework 00000000000000000000000000001

11-11-2021 · 441 views

Bài tập buổi 1

20-11-2021 · 159 views

BTVN buổi 1 _ Nguyễn Minh Đức

25-11-2021 · 905 views

BTVN1

12-11-2021 · 770 views

HW1

12-11-2021 · 223 views

BTVN

12-11-2021 · 657 views

Tomorrowland Maganize

12-11-2021 · 209 views