Hoàng Yến Bùi
Đang làm tại
không có
Học tại
Đại Học Kiến Trúc Hà Nội - HAU
Dự án đã thực hiện
15 dự án
Số lượt xem
7188 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
29/06/2021
Lần cuối Online
08-01-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
RHCE

2022-05-21 13:00:39 · 7 views

BTVN 2

2021-12-18 15:07:32 · 810 views

btck

2021-12-03 21:24:54 · 143 views

bìa

2021-11-26 19:58:35 · 1016 views

BTVN1

2021-11-12 17:08:09 · 802 views

btck

2021-10-10 15:46:40 · 291 views

btvn 4

2021-10-02 15:02:32 · 156 views

quotes cho cho VNU

2021-09-25 21:41:29 · 329 views

btvn 2

2021-09-24 22:13:24 · 203 views

BTVN1

2021-09-22 09:57:49 · 594 views

bài nộp lại

2021-08-25 07:24:24 · 164 views

btvn

2021-08-07 04:39:29 · 259 views

b3

2021-08-01 09:04:16 · 1045 views

bts2

2021-07-29 20:19:09 · 408 views

btb1

2021-07-25 01:25:16 · 961 views

AE 89.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
UI - UX - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT 88.3 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /3

Buổi 1

RHCE

Buổi 2

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Xem bằng
UI - UX - Danh Sách Chờ
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 83.2 (Online) (Hà Nội)
PowerPoint
Giảng viên:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /3

Bài tập tuần 1

BTVN 2

Bài tập tuần 2

Bài tập cuối môn

Xem bằng
ID 82.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Lê Ngọc Diệp
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

BTVN Buổi 1 - Làm quen với InDesign

BTVN1

BTVN Buổi 2 - Typography

BTVN Buổi 3 - Layout

BTVN Buổi 4 - Color

BTVN BUỔI 5

bìa

BTCK

btck

Xem bằng
AI 80.9 (Online)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BUỔI 1

BUỔI 2

btvn 2

BUỔI 3

quotes cho cho VNU

BUỔI 4

btvn 4

BUỔI 5

CUỐI KỲ

btck

Xem bằng
PS 77.17 (Online)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BT BUỔI 1

btb1

BT BUỔI 2

bts2

BTVN 3

b3

Bài Tập Giữa Kỳ

btvn

BTVN 5

BTCK

bài nộp lại

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0