AI 86.7 (Offline)
[Buổi 6] Infographic

Chọn đề tài và thiết kế layout cho Infographic

Nguyễn Huy Minh
Danh sách các bài đã nộp (6)
Hạn chót Hết giờ
Outline bài cuối kì

06-04-2022 · 4 views

bai tap cuối kì

08-04-2022 · 5 views

ck

16-04-2022 · 7 views

Inforgraphic - QUY TRÌNH "CÓ" CƠM

16-04-2022 · 5 views

BTVN buổi 6

18-04-2022 · 5 views

Infographic Chất đốt rắn

18-04-2022 · 7 views